Adresas: 
Antakalnio g. 74, Vilnius
Tel.: (8 5) 234 1580
Fax.: (8 5) 234 1469

Internetinė svetainė: 
http://atzaleles.webs.com/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Tradicijos

Lopšelio-darželio bendruomenės nariai didžiuojasi įstaiga. Vaikų kultūra yra svarbi įstaigos kultūros dalis, ji - vertybė, o vaikas – aktyvus savo aplinkos kūrėjas. Įstaiga turi savitas tradicijas, kurias palaiko visa bendruomenė. Lopšelis-darželis yra žinomas, jo veikla teigiamai vertinama vietos bendruomenėje. Sukurta įstaigos internetinė svetainė, straipsniai spaudoje, parengti įstaigos ir grupių pažintiniai lankstinukai, leidžiami laikraštukai, nuolatos atnaujinami informaciniai stendai, organizuotos atvirų durų dienos bei teikiamos individualios konsultacijos. Įstaigoje yra veiksminga įvaizdžio kūrimo sistema ir kultūra, įstaiga tinkamai atstovaujama visuomenėje. 

 

Įstaigos prioritetinė veikla - etninė kultūra, jos integracinių galimybių paieška ir įgyvendinimas, sveikatos stiprinimas ir sveika gyvensena. Lopšelyje-darželyje organizuojami tradiciniai tautiniai–kultūriniai renginiai, kuriuose dalyvauja visa įstaigos bendruomenė, kviečiami ir mikrorajono gyventojai. Tai: ,,Mūsų kasmetinis gimtadienis” (susitikimas su vaikais, auklėtojomis, vasaros palydos) ,,Siemenė kieme – laikas rugiui į žemelę. Dagos šventė”, rudens vakarojimai su mamytėmis, močiutėmis ir visais kurie man artimi (,,Lino mūka’’, ,,Duonutės kelias” , ,,Vai darbelių gražumėlis” ir kt.), ,,Baltojo ožio šventė”(piemenėlių ganiavos pabaigtuvių paminėjimas – etninė ir sportinė pramoga), ,,Tylusis adventas ”, ,,Ko taip skamba sidabro varpeliai? Kalėdų šerkšnuotosios šventės”, ,,Mūsų blynai patys skaniausi,o muzika garsiausia”, ,,Trispalvės šventė – Lietuvos nepriklausomybės diena”, “Tų margučių gražumėlis, ried, ried margučiai – vaikų velykaitės”, ,,Tu mano motinėle, močiute, sengalvėle”, ,,Pavasarinė gegužinė ir vyresniųjų palydos - Aš tavęs nepamiršiu”, ,,Na ir kas, kad kojos basos, bet man linksma, kai dainuoju ir žaidžiu” (piemenukų išdykavimai ir visokios linksmybės - sporto šventė), ,,Ar nebaisios raganos Joninių naktį?”