Adresas: 
Antakalnio g. 74, Vilnius
Tel.: (8 5) 234 1580
Fax.: (8 5) 234 1469

Internetinė svetainė: 
http://atzaleles.webs.com/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Prioritetai

Lopšelio-darželio „Atžalėlės“ ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo kokybei gerinti 2009-2010 m.m. prioritetai:

 

1. Vaiko fizinė ir psichinė sveikata, savisauga (daiktinė, emocinė aplinka, gebėjimas savimi rūpintis buityje, socialinėje aplinkoje).

2. Vaiko gabumų ir saviraiškos plėtotė (neformalusis ugdymas, edukacinių zonų saviraiškai plėtoti kūrimas).

3 Šeimos ir įstaigos bendradarbiavimas ugdymo(si) procese (aktyvi įstaigos veiklos sklaida tėvų bendruomenei, informavimo, pagalbos teikimo šeimai ir vaikui modelių kūrimas).